Městské kulturní středisko Vodňany je příspěvková organizace města. Sídlí v kulturním domě v parku Zeyerovy sady nedaleko městského centra. Kulturním dům byl postaven v rámci akce Z ve stylu novodobého brutalismu a slavnostně otevřen 7. 11. 1973. Disponuje kukátkovým sálem s 350 místy k sezení, v zadním traktu kulturního domu je zkušebna, učebna a ubytovací kapacity. Součástí objektu je kavárna Magnet, která slouží také jako komorní prostor pro kulturní programy. V bývalém správcovském bytě v objektu kulturního domu sídlí od listopadu 2021 Nízkoprahové zařízení SPOT.

Městské kulturní středisko zajišťuje vydávání a distribuci radničního měsíčníku Zpravodaj města Vodňany. Pod záštitou Městského kulturního střediska Vodňany dlouhodobě působí neformální spolky: loutkové divadlo Pimprlata, ochotnický divadelní soubor Divadlo pod Plachtou a Klub vojenských modelů Šumava II. Od roku 2021 působí pod záštitou Městského kulturního střediska NeDiUs - nejnezkušenější divadelní soubor pro děti od 12 let.

Městské kulturní středisko Vodňany pořádá nebo spolupořádá kulturní a společenské akce ve městě, spolupracuje s místními spolky a akčními skupinami.

Od června 2021 je součástí platformy Quo Vadis, živá kulturo? Od roku 2022 je členem organizace Nová síť. Je ve spojení s přípravným týmem kandidatury EHMK 2028.

Materiály