Dramaťák

V sezóně 2021/2022 jsme pod hlavičkou MěKS založili Dramaťák, dramatický kroužek pro děti od 12 do 15 let pod vedením Lenky Ebelové. 

Děti se scházejí pravidelně 1 x týdně. 

V průběhu roku pracují na nejrůznějších divadelních a dramatickcýh technikách a na konci školního/kademického roku představují ukázky ze společné práce.