Historie

Jak vlastně začínaly Vodňanské rybářské dny…

Všechno to začalo počátkem roku 1991, v době ještě relativně čerstvě polistopadové. Z osobní iniciativyIng. Jana Kouřila, ředitele vodňanského Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického, k němuž se připojila i vodňanská rybářská škola, se na radnici uskutečnilo s představiteli města jednání o možnostech založení jakýchsi rybářských slavností, které by měly své kořeny ve vodňanské rybníkářské tradici a využily přitom i existence výzkumného ústavu a rybářské školy. Pro město samotné měly tyto veřejné slavnosti být příjemným osvěžením po předchozích politicky jednotvárných (snad jen teplými párky ozdobených) prvních májích.

Při zakládání tradice VRD ostatně ne nadarmo bylo, vedle vlastní prezentace českého rybářství, pomýšleno stejnou měrou i na propagaci města a zvýraznění jeho rybářského jména.

Pořadateli Vodňanských rybářských dnů nadále (i s výhledem do budoucích let) zůstaly výzkumný ústav, rybářská škola a město s tím, že jejich oficiálně uváděné pořadí se bude každoročně střídat. Do čela skupiny, která dostala organizaci Dnů na starosti, byl postaven R. Berka, hospodářem ustanoven J. Pazdera, technickými záležitostmi a přípravou propagace byli pověřeni A. Reidinger a J. Vinklát. Později k této skupině přibyl Z. Plachta, především jako osoba angažující se v přípravě doprovodných kulturně zábavních programů.
I když první Vodňanské rybářské dny byly do jisté míry improvizací, lze říci, že nepropadly a vytvořily předmostí pro roky příští. Pro organizátory z nich vzešlo poučení, že s přípravou celé akce se musí začít o řadu měsíců dřív, že je třeba ustavit „akční“ skupinku několika fandů, kteří za nimi budou stát a krok po kroku je připravovat. Potvrdilo se přitom také, že termín Dnů, posazený na začátek května, je výhodný (rybáři sami ještě nejsou v plné sezóně, pro veřejnost jsou Dny navíc jakýmsi latentním spojením s pokročilejším jarem, tedy obdobím veskrze psychicky příjemným a navozujícím chuť se mnohého dění zúčastnit).

Obsahový rámec Dnů se teprve hledal, lépe řečeno jejich vyváženost pro odbornou i laickou veřejnost. Významnými složkami tehdejších Dnů byly dvě akce, a to Fishfilm jako přehlídka filmů a Fishtech pro rybářskou výstavu. Slovo „fish“ (tady v anglické podobě, jinak nikoliv daleko od německého Fisch) je dnes už v podstatě internacionální a přípony -film či -tech jsou už zcela mezinárodní povahy a obojí mělo odpovídat té podstatě. Rozhodlo se také, že obě akce budou v budoucích programech Dnů pravi delně střídány, a to tak, že filmová přehlídka dostane realizaci v sudých rocích, rybářská výstava pak v lichých letech.

S odstupem doby je třeba říci, že původně byly představy organizátorů u této filmové přehlídky větší; ti předpokládali, že by bylo možno do Vodňan pozvat zahraniční autory některých filmů, pořádat odborné besedy k obsahu promítaných filmů – prostě dopracovat se postupně k jakémusi specializované mu filmovému minifestivalu se vším všudy. Jak se však ukázalo, ekonomické pozadí takové představy bylo zcela za reálnými hranicemi a tak nezbylo než od ní pragmaticky ustoupit.

Samozřejmě, na vodňanském náměstí nechyběl tradiční rybí trh, doplňkový zábavní program, místní organizace rybářského svazu pořádala navíc na Blanici i velké rybářské závody s desítkami účastníků.

Dá se říci, že Vodňanské rybářské dny našly za tu dobu už svůj řád a rytmus, standardizovala se i organizace jejich příprav.
Avšak postupem času podle toho, jak klesal zájem odborné veřejnosti a stoupal zájem té laické, se vyvinulo zaměření a mírně se změnila i podstata Dnů. Na seznam lákadel se přidal kulturní večer přátelství v kulturním domě s rautem z rybích pochoutek, výstava her a hlavolamů, dny otevřených dveří na FROV JU a na Střední rybářské škole, doplněné o prohlídku rybářského muzea, regionální kuchařská soutěž učilišť a v posledních letech také Blanice music festival jako druhá alternativní stage.  I organizace doznala za ta léta jistých změn. Hlavní program se postupem času soustředil na náměstí a jeho vyvrcholením se stal sobotní večer zakončený ohňostrojem.

V dnešní době je cílem organizátorů představit Vodňany jako město, které v českém rybářství nelze přehlédnout a nelze jej nenavštívit, například v měsíci květnu – v době konání Vodňanských rybářských dnů, kdy je pro návštěvníky připraven bohatý program a všechna vodňanská zákoutí jsou otevřena a připravena přivítat všechny ty, kteří touží poznat toto krásné město.