Kontakt
Městské kulturní středisko Vodňany – realizátor slavností
Mgr. Michala Piskačová
info@meksvodnany.cz
Tržiště
Brückner Lukáš
promitac@meksvodnany.cz
Blanice music festival

Streetfood festival

festivaly@foodevent.cz