O nás

Městské kulturní středisko Vodňany je příspěvková organizace města. Sídlí v kulturním domě v parku Zeyerovy sady nedaleko městského centra. Disponuje kukátkovým sálem s 350 místy k sezení. V sále se mohou konat divadelní, hudební a filmová představení.

Součástí objektu je také kavárna Magnet, která může poskytnout prostor pro menší hudební programy, projekce, semináře, diskuse. V zadním traktu kulturního domu se nachází zkušebna, učebna a ubytovací kapacity pro 6 osob.

Městské kulturní středisko zajišťuje vydávání a distribuci radničního měsíčníku vodňanský Zpravodaj Pod záštitou MěKS Vodňany dlouhodobě působí neformální spolky, mezi které patří loutkové divadlo Pimprlata, ochotnický divadelní soubor Pod Plachtou, Klub vojenské historie. Od roku 2021 působí pod záštitou MěKS “Dramaťák” pro děti od 12 let.

MěKS Vodňany je realizátorem nebo partnerem kulturně společenských akcí ve městě, mezi které patří například Vodňanské rybářské dny, Vodňanské kulturní léto, Vodňanská Mariánská pouť, Na kole okolo Vodňan, Adventní program, velikonoční jarmark, ples města nebo Masopust.

MěKS Vodňany aktivně spolupracuje s místními spolky a sdruženími jako jsou Vodňanská kapela, ženský pěvecký sbor Regina, Fotoklub, spolek Vodňany žijou nebo i Římskokatolická farnost nebo Husův sbor.

Dále MěKS pravidelně spolupracuje s dalšími organizacemi nebo institucemi ve městě a okolí: se Základní uměleckou školou, Domem dětí a mládeže, se Střední rybářskou školou, s Fakultou rybářství a ochrany vod, se Středním odborným učilištěm, se Základní školou a Gymnáziem nebo s pořadateli festivalu FROVfest.