Městské kulturní středisko Vodňany je příspěvková organizace města. 

Sídlí na skvělé souřadnici: v kulturním domě v parku Zeyerovy sady nedaleko městského centra mezi vlakovým a autobusovým nádražím. 

Disponuje kukátkovým sálem s fixní elevací a 350 místy k sezení. Sál je vybaven velkoplošným projekčním plátnem a profesionální promítací technikou.

Součástí objektu je opravená kavárna Magnet, jejíž přitažlivosti se těžko odolá. Vedle občerstvení může poskytnout prostor pro menší hudební programy, projekce, semináře, diskuse anebo večírky či narozeninové oslavy.

V zadním traktu objektu je zkušebna, učebna a ubytovací kapacity pro 6 osob.

MěKS Vodňany pořádá kulturní a společenské akce ve městě a je vydavatelem radničního měsíčníku Zpravodaj města Vodňany. 

Pod záštitou MěKS Vodňany působí volnočasové "kroužky" jako loutkové divadlo Pimprlata, ochotnický divadelní soubor Pod Plachtou, Klub vojenských modelů Šumava II Vodňany a od roku 2021 také “Dramaťák” pod vedením Lenky Ebelové.

MěKS Vodňany  spolupracuje s místními spolky, institucemi a organizacemi jako jsou Vodňanská kapela, ženský pěvecký sbor Regina, Fotoklub Vodňany, spolek Vodňany žijou, Římskokatolická farnost, dále se Základní uměleckou školou, Domem dětí a mládeže, se Střední rybářskou školou, s Fakultou rybářství a ochrany vod, se Středním odborným učilištěm, se Základní školou a Gymnáziem nebo s pořadateli festivalu FROVfest.